Chọi gà, niềm đam mê của người Philipin

Chọi gà, theo cách gọi địa phương Sabong, là 1 trò giải trí phổ biến tại Philippines nơi đồng thời xuất hiện cả chọi gà hợp pháp và không hợp pháp. Các cuộc chọi gà hợp pháp được tổ chức tại bãi chọi gà hàng tuần.

announcement
arena

SABONG/THÁCH ĐẤU CHỌI GÀ (chọi gà mở)

SABONG 1 sự kiện chọi gà khi Meron chấp nhận bất kỳ lời thách đấu từ những người thách đấu mà đã đến thách thức chú gà xuất sắc nhất của họ cho 1 cuộc chiến với số lượng cược cao trên giới hạn. Wala thách đấu họ với 1 đặt cược trung tâm nhỏ hơn.


TRẬN ĐẤU DERBY (Giải thi đấu chọi)

DERBY 1 sự kiện chọi gà được chuẩn bị bởi liên đoàn hoặc nhà tổ chức nơi những người tham gia đồng ý chiến đấu với 1 số lượng gà được cho trước phù hợp theo tính đồng nhất hoặc gần gũi trong trọng lượng dựa trên kết quả mà 1 nhóm tiền (số tiền lớn) đã sẵn sàng và chi trả bởi liên đoàn/nhà tổ chức tới những người chiến thắng.


MÁY TÍNH HÓA TRỰC TIẾP CÁC TRẬN ĐẤU, KHÔNG DÀN XẾP TRẬN ĐẤU, NHẬN NHIỀU KÈO CÙNG LÚC