SABONG THÁCH ĐẤU (MỞ) CHỌI
WALA thách đấu MERON và có trung tâm cá cược nhỏ hơn đặt cược, tạo cho họ hứng thú tối thiểu. Các tỷ lệ cược được mở ra ở -0.95
TRẬN DERBY
Được tổ chức phù hợp trên máy tính dựa trên trọng lượng! Cả MERON & WALA khởi đầu tỷ lệ cược 0.95
SABONG THÁCH ĐẤU (MỞ) CHỌI
MERON đưa ra thách đấu và có trung tâm cá cược lớn hơn đặt cược, tạo cho họ hứng thú nhẹ. Khởi đầu các tỷ lệ cược 0.85 TRẬN
DERBY
Được tổ chức phù hợp trên máy tính dựa trên trọng lượng! Cả MERON & WALA khởi đầu tỷ lệ cược 0.95
BDD
"Hòa cả 2 cùng chết" cả 2 chú gà đều chết và được tuyên bố hòa, tỷ lệ cược ở 1:8
Các cược Meron và Wala sẽ được hoàn trả. Cược FTD sẽ không được hoàn trả và tính là thua.
FTD
"Hòa đủ thời gian" cả 2 chú gà đều còn sống và được tuyến bố hòa sau khoảng thời gian giới hạn 10 phút. Tỷ lệ cược ở 1:88. Cược Meron, Wala và BDD sẽ không được hoàn tiền và tính là thua.
Hãy thử sản phẩm thử nghiệm của chúng tôi tại đây!!